top of page

Verantwoordelijkheid

Robert J Kurczynski, eigenaar

FysioAnders, Splash palace BV, Vondelstraat 11, 1054 GC Amsterdam 

T: 020 622 82 69   | E: rjkur@chello

Systeem - Intramed (OnLine): Intramed B.V en Convenient Online B.V.

Intramed (OnLine) is op het gebied van informatieveilig werken zo’n beetje op alle manieren, die er toe doen gecertificeerd. Wij zijn allereerst ISO 9001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij gestructureerd werken aan de tevredenheid van onze klanten. We doen dit door de kwaliteit van ons werk voorop te stellen en te meten wat de klanten van ons werk vinden. Deze waardevolle feedback wordt vervolgens weer gebruikt om onze bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Verder zijn wij ISO27001 gecertificeerd. ISO27001 is op dit moment de enige echte standaard waar het gaat om het borgen van informatieveiligheid en privacybescherming. NEN7510 is een veiligheidscertificering die specifiek is gericht op de zorgsector. Voor elke certificering worden wij jaarlijks opnieuw ge-audit.

Goed om te weten:

Als u ons de gevraagde gegevens niet wenst te verstrekken, is het ons wettelijk niet toegestaan u in te schrijven als patiënt en kunnen we u helaas geen fysio behandeling bieden.

 

Identificatie en legitimatie

Bij uw intake zijn we wettelijk verplicht u te identificeren met uw geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning evenals met uw BSN. 

We maken daarvan geen kopie of scan en lezen het document niet elektronisch in.

Het type identificatiedocument, het nummer ervan en BSN worden in uw patiëntendossier genoteerd. 

 

Registratie van uw persoonsgegevens

FysioAnders registreert:

·      uw volledige naam | geboortedatum | geslacht 

·      woonadres | e-mailadres | telefoonnummer

·      soort en nummer van het geldige identificatiedocument (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)

·      verzekeringsgegevens |  BSN

·      gezondheidsinformatie verstrekt door uzelf of, met uw toestemming, door andere zorgverlener(s)

·      communicatie over afspraken en facturen  

bottom of page